• Norsk
  • Engelsk

> Kurssentre

Kurssentre

Norsk Senter for Offshoreutdanning (NOSEFO) er en ideell stiftelse med formål å drive opplæring av personell for norsk petroleumsvirksomhet, skipsfart og landindustri med avdelinger på Tau, Stavanger og Bergen.

Vi gjennomfører jevnlig en rekke faste kurs og skreddersyr opplegg for den enkelte kunde ved behov.

Våre kunder favner bredt, fra store internasjonale offshorebedrifter til lokale kraftlag og barnehager. Felles for de fleste av våre deltagere er at de arbeider på ansvarsområder som krever godkjent opplæring.

Med vår beliggenhet kan kursene gjennomføres nær kursdeltakernes utreisested.