• Norwegian
 • English

> Nyhet / Smitteverntiltak

Smitteverntiltak ved kursgjennomføring

Dersom du de siste 10 dagene har vært på reise i områder med vedvarende smittespredning av coronavirus skal du ikke møte på kurs hos Nosefo.
Dette gjelder også om du har hatt kontakt med noen som er smittet eller er i karantene.
Gjelder også om du har influensa symptomer, hoste eller feber.

Smitteverntiltak ved kursgjennomføring

 1. Temperaturmåling ved ankomst senter. (Temperatur over 37,5 grader vil anses som feber)
 2. Obligatorisk bruk av munnbind på senter. Munnbind medbringes av den enkelte elev.
 3. Bruk av e-læring og fjernundervisning gjøres på de kursene hvor det er mulig for å redusere antall kontaktpunkter.
 4. Ved kursstart vil deltakere bli møtt i resepsjonen og guidet direkte til sine respektive klasserom.
 5. Kursbevis sendes digitalt til deltaker etter kursslutt. Ingen papiroriginaler deles ut.
 6. Gruppestørrelse/klassestørrelse vil være i henhold til føringer gitt av FHI.
 7. Det er plassert ut hånddesinfeksjon i hvert klasserom.
  Denne skal brukes når man går ut til pause, og når man kommer inn fra pause igjen.
 8. Pauser og lunsjpauser blir styrt, slik at antallet deltakere og instruktører på samme område ikke blir for høyt.
 9. Toaletter, overflater og kontaktpunkter vaskes og desinfiseres jevnlig.
 10. Utstyr i bruk skal desinfiseres mellom hver person som skal bruke det.
 11. Redningsdrakter og mob-drakter desinfiseres etter bruk.
 12. Brannbekledning desinfiseres etter bruk.