• Norsk
  • Engelsk

Velkommen på 
kurs hos Nosefo

Nosefo sine anlegg i Bergen, Tau og Stavanger har stoppet all sin virksomhet etter retningslinjer gitt fra regjeringen 12.03.2020, dette for å stoppe spredningen av Coronaviruset, Covid-19. Våre anlegg er nedstengt fra og med fredag 13.03.20 til 13.04.2020.

Informasjon blir oppdatert på vår hjemmeside.

Les også retningslinjer fra FHI og Norsk olje og gass og sjøfartsdirektoratet.

E-lærings kurs samt virtuelle kurs leveres som vanlig i denne perioden. Ta kontakt med oss vedrørende ditt behov på: post@nosefo.no

Eller ring oss på: 05241

Sikkerhetskurs er et krav for å jobbe offshore og kan være den døråpneren du trenger for å få en karriere offshore. Vi har erfarne instruktører, moderne og avanserte fasiliteter i Bergen, Tau og Stavanger.

Personer som søker jobb innen catering eller forpleining, medlemmer av førstehjelpslag på permanente og flytende installasjoner, førstehjelper og MOB-mannskap på beredskapsfartøy.

Personell som skal fungere som helidekkmannskap på plattformer, rigger, båter og fartøy med helidekk.

NOSEFO er ledende innen sikkerhet og beredskapsopplæring. Vi har erfarne instruktører med høy faglig kompetanse og moderne fasiliteter i Bergen, Stavanger og Tau. Våre kurs er godkjent av Norsk Olje og Gass, Sjøfartsdirektoratet og alle selskaper på norsk sokkel.

Utvalgte kurs

GSK rep med e-læring - pilotprosjekt godkjent av Norsk olje og gass

Livbåtfører grunnkurs på  FF1200,FF48 samt GES 40 holdes i henhold til Norsk Olje og Gass sine retningslinjer