• Norsk
  • Engelsk

Velkommen på 
kurs hos Nosefo

Fra og med mandag 11.mai  øker NOSEFO kursaktiviteten ytterligere etter nye endringer fra regjeringen.
Alle kurs vil bli gjennomført i tråd med gjeldende krav til smittevern. Se informasjon fra FHINorsk olje og gassSjøfartsdirektoratet og Nosefo sine egne smitteverntiltak 

E-læring og fjernundervisning anbefales på alle kurs der dette er mulig og kan bookes direkte på hjemmesiden.

Henvendelser tas imot på tlf: 05241 eller post@nosefo.no

Sikkerhetskurs er et krav for å jobbe offshore og kan være den døråpneren du trenger for å få en karriere offshore. Vi har erfarne instruktører, moderne og avanserte fasiliteter i Bergen, Tau og Stavanger.

Personer som søker jobb innen catering eller forpleining, medlemmer av førstehjelpslag på permanente og flytende installasjoner, førstehjelper og MOB-mannskap på beredskapsfartøy.

Personell som skal fungere som helidekkmannskap på plattformer, rigger, båter og fartøy med helidekk.

NOSEFO er ledende innen sikkerhet og beredskapsopplæring. Vi har erfarne instruktører med høy faglig kompetanse og moderne fasiliteter i Bergen, Stavanger og Tau. Våre kurs er godkjent av Norsk Olje og Gass, Sjøfartsdirektoratet og alle selskaper på norsk sokkel.

Utvalgte kurs

GSK rep med e-læring - pilotprosjekt godkjent av Norsk olje og gass

Livbåtfører grunnkurs på  FF1200,FF48 samt GES 40 holdes i henhold til Norsk Olje og Gass sine retningslinjer